početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
31422 93 GŠPANIJA
31422 93 I"JUGOSLOVENSKI DOM", SANTIAGO DE ČILE
31422 93 TISELJENICI
31422 93 TKULTURNA PROPAGANDA
31422 93 TSTIPENDISTI
31422 93 TSVETSKI KONGRES INTELEKTUALACA
31423 94 IDRŽAVNA ŠTAMPARIJA
31423 94 IDRŽAVNA ZALOŽBA SLOVENIJE
31423 94 IJUGOSLOVENSKA KNJIGA
31423 94 IJUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZORIŠTE