početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

3 - OBIČNA GRAĐA

3.2 - ODELJENJE ZA VEZE SA INOSTRANSTVOMoznaka fonda: 314

broj fascikle: 22

broj jedinice opisa: 93

naziv jedinice opisa: OSTALE ZEMLJE I ORGANIZACIJE

folijacija: 229-296

vrsta dokumenta: izveštaj, prepiska, novinski isečak, brošura.

godina: 1946-1948.

jezik: srpskohrvatski, engleski, španski, francuski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Gostovanja španskih umetnika-emigranata; Jugoslovenski dom iz Santiago de Čilea traži knjige radi kulturno-prosvetnog rada među iseljenicima; knjige poslate organizacijama iseljenika u Brazilu; izveštaj o radu među jugoslovenskim iseljenicima u Južnoafričkoj republici; knjige poslate iseljenicima u Kejptaunu; izveštaj INTERPOL-a o krađi skupocenih umetničkih predmeta; prepiska povodom uspostavljanja veza sa muzejima u inostranstvu; raspis o organizaciji gostovanja stranih umetnika u FNRJ; spisak studenata umetničkih akademija, koji studiraju u inostranstvu; stvaraoci određeni da predstavljaju Jugoslaviju na Svetskom kongresu intelektualaca za odbranu mira.


vrati se nazad