početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
31426 100 TUMETNIČKE AKADEMIJE
31426 100 TUMETNIČKE ŠKOLE
31427 101 TSTRUČNE ŠKOLE
31427 101 TUMETNIČKE AKADEMIJE
31427 101 TUMETNIČKE ŠKOLE
31428 102 ALAZAREVIĆ RADOSLAV
31428 102 ASTRAKA ŽELJKO
31428 102 IJUGOSLOVENSKA KNJIGA
31428 102 IPOSLOVNICA ZA KULTURNO-UMETNIČKE PRIREDBE
31428 102 TPRESUDE "U IME NARODA"