početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3141 1 GBERLIN
3141 1 GGDANJSK
3141 1 GVARŠAVA
3141 1 TAGITACIJA I PROPAGANDA
3141 1 TREZOLUCIJA IB
3141 2 IDRŽAVNA INVESTICIONA BANKA
3141 2 IJUGOSLOVENSKA KNJIGA
3141 2 TGRAĐEVINSKI OBJEKTI
3141 2 TINVESTICIJE
3141 2 TJUGOSLOVENSKA KNJIGA