početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3141 4 GSARAJEVO
3141 4 GZEMUN
3141 4 IARHIV ZEMUNSKOG MAGISTRATA
3141 4 IDRŽAVNA MUZIČKA ŠKOLA
3141 4 IDRŽAVNA ŠKOLA ZA LIKOVNU UMETNOST
3141 4 IGLAVNI ŠTAB OMADINSKIH RADNIH BRIGADA
3141 4 IRADIO BEOGRAD
3141 4 TARHIVSKA GRAĐA - UNIŠTAVANJE
3141 4 TKARAKTERISTIKE UMETNIKA
3141 4 TUMETNICI - POMOĆ