početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3131 2 GSAVEZ SOVJETSKIH SOCIJALISTIČKIH REPUBLIKA
3131 2 GVELIKA BRITANIJA
3131 2 TALBANSKI STUDENTI
3131 2 TGRČKI STUDENTI
3131 2 TIDEOLOŠKO-POLITIČKE KARAKTERISTIKE
3131 2 TSTUDIJE U INOSTRANSTVU - BUGARSKA, SSSR, FRANCUSKA, ČEHOSLOVAČKA
3132 3 IDRŽAVNA ŠTAMPARIJA DFJ
3132 3 IFILMSKO PREDUZEĆE DFJ
3132 3 TMINISTARSTVO PROSVETE, ORGANIZACIONA STRUKTURA
3132 3 TNARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI