početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

I - POVERLJIVA GRAĐAoznaka fonda: 313

broj fascikle: 1

broj jedinice opisa: 2

naziv jedinice opisa: POVERLJIVI MATERIJALI O STUDIJAMA U INOSTRANSTVU

folijacija:

vrsta dokumenta: popis, ideološko-politička karakteristika, molba.

godina: 1945.

jezik: srpskohrvatski, slovenački.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Spisak jugoslovenskih građana koje Ministarstvo prosvete DFJ šalje na studije i specijalizaciju u SSSR sa priloženim ideološko-političkim karakteristikama; spisak lica predloženih za studije u Francuskoj sa priloženim idološko-političkim karakteristikama; molbe pojedinih lica da im se odobri odlazak u Francusku na studije; nesporazum između Ministarstva prosvete FNRJ i francuske ambasade u Beogradu oko prijemnog ispita za ona lica koja nameravaju da, kao stipendisti francuske vlade, studiraju u Francuskoj; molbe i ideološko-političke karakteristike lica koja žele da studiraju u Bugarskoj; materijali o prihvatu studenata iz Albanije koji su stipendisti Vlade FNRJ; molbe, ideološko-političke karakteristike i dr. akta vezana za Jugoslovene koji žele da studiraju u Čehoslovačkoj.


vrati se nazad