početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3131 1 TJUGOSLOVENSKI NASTAVNICI U ALBANIJI
3131 1 TSRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, NASTAVA VERONAUKE
3131 1 TSRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, POVRAĆAJ IMOVINE
3131 1 TSRPSKE I HRVATSKE ŠKOLE U RUMUNIJI
3131 2 GALBANIJA
3131 2 GBUGARSKA
3131 2 GČEHOSLOVAČKA
3131 2 GFRANCUSKA
3131 2 GGRČKA
3131 2 GPOLJSKA