početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisaoznaka fas. personal. dokum.vrsta personalnog dokumentagodina
13948127  PLATNI SPISKOVI GENERALNE DIREKCIJE ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ 1950, 1951.
13948128  PLATNI SPISKOVI GENERALNE DIREKCIJE ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE I PLINA - ZAGREB 1951.
13948129  PLATNI SPISKOVI MATERIJALNOG SERVISA 1950, 1951.
13948130  PLATNI SPISKOVI PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ULJNIH ŠKRILJACA - ALEKSINAC 1950.
13948131  PLATNI SPISKOVI PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ULJNIH ŠKRILJACA - PLEŠINAC - KRATOVO 1950, 1951.
13948132  PLATNI SPISKOVI PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE - ZRENJANIN 1950.
13948133  PERSONALIJE  
13948134  PERSONALIJE  
13948135  PERSONALIJE  
13948136  PERSONALIJE