početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 139

oznaka fascikle: 48

oznaka jed. opisa: 127

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PLATNI SPISKOVI GENERALNE DIREKCIJE ZA PROIZVODNJU I PRERADU NAFTE VLADE FNRJ

godina: 1950, 1951.

sadržaj: 1950. god. (mart-maj, juli-septembar, decembar)
1951. god. (januar-juli, septembar, novembar, decembar)


vrati se nazad