početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 139

oznaka fascikle: 48

oznaka jed. opisa: 130

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PLATNI SPISKOVI PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I PRERADU ULJNIH ŠKRILJACA - ALEKSINAC

godina: 1950.

sadržaj: 1950. god. (mart-septembar)

vrati se nazad