početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 139

oznaka fascikle: 48

oznaka jed. opisa: 129

oznaka fas. pers. dokumenta: 0

vrsta personalija: PLATNI SPISKOVI MATERIJALNOG SERVISA

godina: 1950, 1951.

sadržaj: 1950. god. (juli-decembar)
1951. god. (januar-decembar)


vrati se nazad