početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
318137186005RIBNIK - DEO KAMENOG STUBIŠTA IZ PRIZEMLJA
318137186006RIBNIK - DEO SVODA U ZAZIDANOM DELU UNUTRAŠNJEG STUBIŠTA
318137186007MEDIJANA
318137186008HERAKLEJA - BAZE ZA STATUE SA NATPISIMA
318137186009HERAKLEJA - DVA ODELJENJA SA BAZENIMA ZA KUPANJE I OTVORIMA HIPOKAUSTA ISPOD PODA
318137186010HERAKLEJA - POGLED NA MALU BAZILIKU SA REKONSTRUISANIM STUBOVIMA KOLONADA
318137186011HERAKLEJA - DETALJ PODNOG MOZAIKA IZ NARTEKSA VELIKE BAZILIKE
318137186012HERAKLEJA - DETALJ PODNOG MOZAIKA IZ NARTEKSA VELIKE BAZILIKE
318137186013HERAKLEJA - DETALJ SA OTKOPAVANJA PODNOG MOZAIKA
318137186014HERAKLEJA - GUSKA, DETALJ PODNOG MOZAIKA