početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1684

naziv ad: Ujedinjene centralne banke d.d.

sedište ad: SARAJEVO

godina osnivanja:

godine građe: 1909, 1919-1927, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1395

broj jedinice opisa: 2379podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1684/1

naziv/sedište: Hrvatska centralna banka d.d. - Sarajevo

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 25.05.1924.podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1672

naziv učesnika: Muslimanska centralna banka d.d. za BiH

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 07.02.1924.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad