početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
396 4 IMEĐUSAVEZNIČKA DUNAVSKA KOMISIJA U BUDIMPEŠTI
396 4 ISAVEZNIČKA VOJNA MISIJA U MAĐARSKOJ
396 4 IVISOKI EKONOMSKI SAVET BRITANSKE MISIJE U BUDIMPEŠTI
396 4 TDUNAVSKA KOMISIJA U BUDIMPEŠTI
396 4 TRATNO PRIMIRJE SA MAĐARSKOM 1918-1920.G
396 5 ABJANKINI M, ITALIJANSKI POSLANIK U MAĐARSKOJ
396 5 AHORTI MIKLOŠ, NAMESNIK MAĐARSKE
396 5 AKANJA, MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA MAĐARSKE
396 5 APESTER LOJD, MAĐARSKI LIST
396 5 AVESNIĆ MILENKO, PREDSEDNIK VLADE