početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
396 46 AKARAĐORĐEVIĆ ĐORĐE, PRINC
396 46 ATOMIĆ JAŠA, SRPSKI POLITIČAR
396 46 TODNOSI IZMEĐU MAĐARSKE I JUGOSLAVIJE IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
396 47 AANDRAŠI ĐULA,MAĐARSKI POLITIRAR
396 47 AAPONJI GROF ALBERT, MAĐARSKI POLITIČAR
396 47 ABETLEN IŠTVAN, POLITIČAR
396 47 AHABZBURG VON OTO, PRETENDENT NA MAĐARSKI PRESTO
396 47 AHERCEG FERENC, MAĐARSKI KNJIŽEVNIK
396 47 AHORTI MIKLOŠ, NAMESNIK KRALJEVINE MAĐARSKE
396 47 APAŠIĆ NIKOLA, POLITIČAR