početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
396 2 THRVATSKA POLITIČKA EMIGRACIJA U MAĐARSKOJ
396 3 ALINDER BELA, POLITIČAR
396 3 ARADIĆ STJEPAN, POLITIČAR
396 3 IDIREKCIJA PLANA KSHS
396 3 TIZVRŠENJE TRIJANONSKOG UGOVORA
396 3 TJUGOSLOVENSKA POLITIČKA EMIGRACIJA U MAĐARSKOJ
396 3 TMAĐARSKA VOJSKA
396 3 TREPARACIJE MAĐARSKE
396 4 IBRITANSKA KOMISIJA ZA HRANU U BUDIMPEŠTI
396 4 IMEĐUNARODNI CRVENI KRST U MAĐARSKOJ