početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
36 13 TPREGLEDI KREDITA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA 1952. GODINU PO REPUBLIKAMA
36 11 TPREGLEDI RASHODA SOCIJALNOG OSIGURANJA
36 46 TPROIZVODNJA I POTROŠNJA PENICILINA
36 45 TPROIZVODNJA I REGISTRACIJA LEKOVA
36 22 TRADNI ODNOSI
36 37 TREORGANIZACIJA ORTOPEDSKIH PREDUZEĆA
36 2 TSASTANCI KOLEGIJUMA SAVETA
36 2 TSASTANCI KOMISIJE ZA PLATNI SISTEM
36 80 TSASTANCI O ORGANIZACIJI I RADU ZDRAVSTVENE STATISTIKE
36 2 TSASTANCI PLENUMA SAVETA ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ