početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
36 76 TMEĐUNARODNA ANTITUBERKULOZNA KAMPANJA (SRBIJA)
36 3 TMEĐUNARODNA SARADNJA - PREPISKA
36 47 TNABAVKA I DISTRIBUCIJA OPOJNIH DROGA
36 23 TNORMATIVNA AKTA I PREPISKA IZ DELOKRUGA SAVEZNE INSPEKCIJE RADA
36 21 TNORMATIVNA AKTA O PENZIJAMA, INVALIDNINAMA I OTPREMNINAMA
36 19 TNORMATIVNA AKTA O PLATAMA I HONORARIMA U PRIVREDI I DRŽAVNIM USTANOVAMA
36 20 TNORMATIVNA AKTA O TERENSKIM, PREMIJSKIM DODACIMA, DODACIMA ZA NEPREKIDNO ZAPOSLENJE
36 8 TNORMATIVNA DELATNOST UPRAVE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
36 56 TODELENJE ZA ZDRAVSTVO - NORMATIVNA AKTA
36 57 TODELENJE ZA ZDRAVSTVO - SASTANCI I KONFERENCIJE