početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
36 50 TODREĐIVANJE CENA I RABATA LEKOVA, SANITETSKE ROBE I MEDICINSKE OPREMEI RASPODELA LEKOVA I MEDICINSKE OPREME
36 58 TORGANIZACIJA I REORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA NIVOU FNRJ, REPUBLIKA I PODRUČNIH USTANOVA
36 1 TORGANIZACIJA SAVETA ZA NARODNO ZDRAVLJE I SOCIJALNU POLITIKU VLADE FNRJ I SAVETA U NARODNIM REPUBLIKAMA
36 10 TPENZIONI FONDOVI
36 9 TPODACI O RADU, PREGLEDU I USLUGAMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
36 72 TPOMOĆ UNICEF-A
36 13 TPREDLOG BUDŽETA ZA 1952.GODINU PO REPUBLIKAMA I ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
36 51 TPREDUZEĆE ZA NABAVKU I RASPODELU LEKOVA
36 52 TPREDUZEĆE ZA UVOZ I RASPODELU LEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA “JUGOSANITARIJA” U ZAGREBU
36 53 TPREDUZEĆE ZA UVOZ I RASPODELU LEKOVA I SANITETSKOG MATERIJALA “JUGOSANITARIJA” U ZAGREBU