početna pregled izveštaja izveštaj o fondovima koji su mikrofilmovani
Pregled izveštaja
Izveštaj o fondovima koji su mikrofilmovani.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke obrađen (da/ne)
80 JOVANOVIĆ JOVAN PIŽON da
83 KOSANOVIĆ N. SAVA da
100 MASONSKE LOŽE U JUGOSLAVIJI da
37 STOJADINOVIĆ MILAN da