početna pregled izveštaja izveštaj o fondovima koji imaju kartoteku
Pregled izveštaja
Izveštaj o fondovima koji imaju kartoteku.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda može se pregledati kartoteka za taj fond.oznaka fonda naziv fonda
14 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
100 MASONSKE LOŽE U JUGOSLAVIJI
388 POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U FRANCUSKOJ - PARIZ
319 SAVEZNI SAVET ZA OBRAZOVANJE I KULTURU