početna pregled podataka pregled kartoteke fonda
Pregled podataka
Pregled kartoteke fonda.oznaka fondaoznaka fasciklebroj kartonanaziv kartotekenaziv kartonagodina
38810KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1935; 1936.
38820KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1936.
38830KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1937.
38840KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1937.
38850KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1937.
38860KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1938.
38870KARTOTEKA IZDATIH I PRODUŽENIH PASOŠA U POSLANSTVU KJ U FRANCUSKOJ - PARIZ 1938; 1939.