početna pregled podataka pregled kartoteke fonda
Pregled podataka
Pregled kartoteke fonda.oznaka fondaoznaka fasciklebroj kartonanaziv kartotekenaziv kartonagodina
319 1KARTOTEČKE KUTIJE KARTOTEKA PREDMETA 1969.
319 2KARTOTEČKE KUTIJE KARTOTEKA PREDMETA 1969.
319 3KARTOTEČKE KUTIJE KARTOTEKA PREDMETA 1969.
319 4KARTOTEČKE KUTIJE KARTOTEKA PREDMETA 1970.
319 5KARTOTEČKE KUTIJE KARTOTEKA PREDMETA 1971.
319 6KARTOTEČKE KUTIJE KARTOTEKA PREDMETA 1971.