početna pregled izveštaja izveštaji dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima industrijskih i zanatskih preduzeća
koja imaju vezana dosijea.banovina šifra dosijea naziv firme / ime i prezime vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-I,II,XII/35 Mihajlo Tomšič, lesna trgovina 6211342
DRINSKA BANOVINAI-I,II,XIV/39 Fabrika duvana u Travniku; raniji naziv: Državni monopol, fabrika duvana 6211342
SAVSKA BANOVINAI-I,II/20 Julijan i Amalija Vacek, paromlin; raniji naziv: "Petr", industrijsko trgovačko d.d. 6201341
SAVSKA BANOVINAI-I,II/21 "Petr", industrijsko trgovačko d.d., mlin 6201341
SAVSKA BANOVINAI-I,II/23 Mlin i pilana braće Jesenković 6201341
SAVSKA BANOVINAI-I,VI/538 Vlastelinski paromlin 4791196
DRINSKA BANOVINAI-I,X/1063 M. Fischla sinovi, prva bosanska tvornica i rafinerija špirita, tvornica ugljenične kiseline i tvornica tištenog kvasca 5021222
SAVSKA BANOVINAI-I,XIV/1041 Zagrebački parni mlin d.d. glavni dioničar - vlasnik: "Narodna" mlinska i gospodarstvena industrija d.d. 5011221
VARDARSKA BANOVINAI-I,XIV/1044 Kočanska zemljoradnička zadruga za unapređenje pirinča 5011221
DUNAVSKA BANOVINAI-I,XIV/1049 Gradištanska električno industrijsko društvo 5011221