početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DUNAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-I,XIV/1049

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Gradištanska električno industrijsko društvo


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 501

broj jedinice opisa: 1221

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Veliko Gradište - S/M


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-III/30
šifra vezanog dosijea: I-XI/1
šifra vezanog dosijea: I-XIV/269


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/1 - Mlinovi sa uređajem za prečišćavanje pšenice i za prosejavanje i rastavljanje meljave

šifra i naziv delatnosti: I/17 - Tvornice leda i hladnjače

šifra i naziv delatnosti: I/4 - Tvornice i rafinerije biljnih ulja

šifra i naziv delatnosti: XIV/1 - Samostalne električne centrale - kalorične i hidraulične - sa mrežom, vodovima visokog napona i transformatorskim stanicama

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima