početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskog ili zanatskog preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina: DRAVSKA BANOVINA

šifra dosijea: I-I,II,XII/35

naziv firme (ime i prezime vlasnika): Mihajlo Tomšič, lesna trgovina


podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 621

broj jedinice opisa: 1342

mesto industrijskog ili zanatskog objekta i tip (M - mesto, S - sedište):

mesto i tip: Vrhnika - M/S


dosijea koja su u vezi sa ovim dosijeom:

šifra vezanog dosijea: I-XII/35


grane/podvrste nomenklature delatnosti kojima pripada ovaj dosije:

šifra i naziv delatnosti: I/1 - Mlinovi sa uređajem za prečišćavanje pšenice i za prosejavanje i rastavljanje meljave

šifra i naziv delatnosti: II/1 - Strugare i (pilane)

šifra i naziv delatnosti: XII/1 - Tvornice činjene kože

vrati se nazad

pregled dosijea IZ preduzeća

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu

nazad na pretragu IZ preduzeća po mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po nazivu i mestima

nazad na pretragu IZ preduzeća po delatnostima