početna pregled izveštaja izveštaji dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima industrijskih i zanatskih preduzeća
koja imaju vezana dosijea.banovina šifra dosijea naziv firme / ime i prezime vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DUNAVSKA BANOVINAI-I/390 Lengart Anton, mlin na valjke od 1940. godine mlin na valjke Fromari Stevan 4751192
DUNAVSKA BANOVINAI-I/398 Kirhenmajer Julije, prvi motorni mlin 4751192
DUNAVSKA BANOVINAI-I/399 Akcionarsko društvo Kanal Kralja Petra I ranije: Francis Canal Company mlinovi 4751192
DRAVSKA BANOVINAI-I/4 Valjčni mlin in elektrarna 4611178
MORAVSKA BANOVINAI-I/404 Mlinarska strugarska i vlačarska radnja Nikole Božinovića i sinovi 4751192
MORAVSKA BANOVINAI-I/405 Parni mlin Steve i Janka Despot 4751192
MORAVSKA BANOVINAI-I/415 Motorni mlin Najdinović i Kompanija 4751192
DRAVSKA BANOVINAI-I/43 Središka oljarna, d.z.o.z. - mlin 4621179
MORAVSKA BANOVINAI-I/432 Prokupačko električno osvetlenje i parni automatski mlin "Toplica" 4761193
MORAVSKA BANOVINAI-I/437 "Resava" akcionarsko industrijsko preduzeće za preradu svih vrsta meljave 4761193