početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
318155 220 AAVRAMOVIĆ MIODRAG – DRAMSKI UMETNIK
318166 233 ABABIĆ ĐORĐE – KOMERCIJALNI SAVETNIK "VIBA" FILMA
318239 338 ABABIĆ IVAN – STIPENDISTA FORDOVE FONDACIJE
31859 86 ABABIĆ MILORAD – PORUČNIK IZ VINKOVACA
318155 220 ABABIĆ OLGA – DRAMSKI UMETNIK
318245 347 ABABIĆ VERA – STIPENDISTA UNESKO
318246 348 ABABIĆ VERA – STIPENDISTA UNESKO
318155 220 ABADALIĆ IVO – DRAMSKI UMETNIK
318240 341 ABAIĆ DR DUŠAN – MEDICINSKI FAKULTET, ZAGREB
318148 207 ABAJIĆ MILOŠ – SLIKAR I PROFESOR AKADEMIJE ZA LIKOVNE UMETNOSTI