početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
318168 235 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318169 236 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318172 240 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318175 244 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318201 286 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318201 287 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318202 289 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318238 337 TZORA FILM, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU FILMOVA, ZAGREB
318193 274 TZRINJEVAC – INTERNACIONALNA AGENCIJA ZA ANGAŽIRANJE, POSREDOVANJE I ORGANIZACIJU ARTISTIČKIH, UMETNIČKIH I SPORTSKIH PROGRAMA
318137 186 TŽUPNA CRKVA – PAZIN