početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3152 6 GBUDIMPEŠTA
3152 6 GFRANCUSKA
3152 6 GMAĐARSKA
3152 6 GNEMAČKA
3152 6 GPARIZ
3152 6 IUNITEC, PARIZ
3152 6 IZADRUGA INŽENJERA, PROJEKTANATA I ARHITEKATA, BUDIMPEŠTA
3152 6 THONORARNA SLUŽBA
3152 6 TRATNI ZAROBLJENICI
3152 6 TSTRANI STRUČNJACI