početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

1 - POVERLJIVA ARHIVA

1.1 - KABINEToznaka fonda: 315

broj fascikle: 2

broj jedinice opisa: 6

naziv jedinice opisa: STRANI STRUČNJACI U FNRJ

folijacija: 330-378

vrsta dokumenta: izveštaj, raspis, molba, kratka biografija.

godina: 1947-1948.

jezik: nemački, francuski, srpskohrvatski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Primerak ugovora o honorarnoj službi, koji su strani stručnjaci sklapali sa odgovarajućim ustanovama u Jugoslaviji; plaćanje takse prilikom overe ugovora; neki problemi, koji se javljaju prilikom angažovanja stranih stručnjaka; postupak prilikom sklapanja ugovora sa stručnjacima iz Nemačke; molbe i kratke biografije pojedinih nemačkih stručnjaka; angažovanje stručnjaka iz mađarske Zadruge inženjera, projektanata i arhitekata; angažovanje francuskih inženjera; raspis MUP-a o zapošljavanju stručnjaka, ratnih zarobljenika.


vrati se nazad