početna pregled podataka pregled podataka o svim indeksima nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka o svim indeksima nekog fonda.oznaka fonda oznaka fascikle oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
3134 7 GZAGREB
3134 7 ICRVENI KRST JUGOSLAVIJE
3134 7 IFERIJALNI SAVEZ JUGOSLAVIJE
3134 7 IRIMOKATOLIČKI BOGOSLOVSKI FAKULTET, ZAGREB
3134 7 ISAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA JUGOSLAVIJE
3134 7 ISRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
3134 7 TBUKVAR
3134 7 TDECA SA POSEBNIM POTREBAMA
3134 7 TDEČJI I ĐAČKI DOMOVI
3134 7 TGEOGRAFSKA KARTA