početna pregled podataka pregled podataka o jedinici opisa
Pregled podataka
Pregled podataka jedinice opisa.


oznaka i naziv klasif. grupe kojoj pripada jedinica opisa:

II - OPŠTA ARHIVA

II.2 - PROSVETA I NAUKAoznaka fonda: 313

broj fascikle: 4

broj jedinice opisa: 7

naziv jedinice opisa: OPŠTI MATERIJALI O PROSVETI

folijacija:

vrsta dokumenta: izveštaj, tabela, molba, rezolucija, stenografska beleška.

godina: 1944-1945.

jezik: srpskohrvatski, makedonski, slovenački, engleski.

napomena:

autor:

signatura mikrofilma:

sadržaj:

Materijali o odnosima između prosvetnih vlasti "nove" Jugoslavije i verskih zajednica:
žalba Arsenija, episkopa moravičkog Srpske pravoslavne crkve, na odluku Ministarstva prosvete DFJ da se zabrani verski obred prilikom proslave Svetog Save u školama; molba Svetog arhijerejskog Sinoda SPC da se obnovi rad bogoslovije u Prizrenu; pitanje prelaska pojedinih učenika bogoslovija u gimnazije i učiteljske škole, odnosno pojedinih studenata teoloških fakulteta na neki drugi fakultet; odobrenje odgovarajućih udžbenika za potrebe evangelističke verske nastave u slovačkim manjinskim školama i odeljenjima; verska i svetovna nastava u Bosilegradu i Caribrodu; izveštaj o radu Rimokatoličkog bogoslovskog fakulteta u Zagrebu.
Učila i udžbenici:
oskudica tablica i pisaljki u osnovnim školama; pomoć Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država u nastavnim sredstvima; nabavka i prevođenje sovjetskih udžbenika; žalba Saveza jevrejskih opština Jugoslavije zbog pojave jedne antisemitske pripovetke u čitanci za osnovnu školu; primedbe na bukvar sa čitankom u izdanju Ministarstva prosvete Makedonije; prepiska povodom izrade školske geografske karte Jugoslavije.
Prosvetne prilike u Sandžaku.
Stručno obrazovanje:
predlog da se uvedu pripremni tečajevi kao stalna institucija pri zanatskim školama; konferencija republičkih ministara građevine o građevinskim školama; slanje tri hiljade učenika zanatskih škola u Čehoslovačku na usavršavanje; stručne škole u Vojvodini; plan i program višeg rudarskog tečaja Ministrastva rudarstva FNRJ; predlog zakona o stručnim školama; okvirna uredba o tehnikumima.
Nastavni kadar:
stručno usavršavanje; tečajevi za zabavilje i instruktore; tabela sa prikazanim potrebama Bosne i Hercegovine za nastavnicima; učitelji iz Srbije "koji zaostaju u radu i pokazuju pasivnost" i oni "koji se ističu u radu"; brojno stanje škola, odeljenja i nastavnika po okruzima federalne Srbije; brojno stanje svih srednjih i učiteljskih škola na području Srbije; pitanje stanova i ogreva za nastavnike.
Predložena forma đačkih knjižica i različitih diploma, uverenja i fomulara koji bi trebalo da se uvedu na čitavoj teritoriji DFJ; inicijativa da se igračke koje je odobrilo Ministarstvo prosvete oslobode poreza na luksuz.
Fizička kultura:
nacrt organizacije telesnog vaspitanja na teritoriji čitave FNRJ; konkurs za prijem učenika u školu za telesno vaspitanje u Beogradu; Rezolucija Fiskulturnog odbora Jugoslavije.
Nacrt pravilnika podmlatka Crvenog krsta.
Školovanje boraca Narodnooslobodilačkog rata i oficira Jugoslovenske Armije:
obavezni kursevi za oficire koji nemaju puno srednjoškolsko obrazovanje; uputstva za vaspitno-obrazovni rad u omladinskim bataljonima JA; uputstva za organizaciju kurseva za opšte obrazovanje oficira JA; molbe pojedinih starešina JA da im se omogući nastavak školovanja i priznaju stečene diplome.
Obrazovanje dece sa posebnim potrebama; izveštaj o osnovnom obrazovanju u Sloveniji na da 1. jula 1945. osnivanje novog ferijalnog saveza Jugoslavije; pismo "Pravednika" povodom naredbe da se podvrgnu cenzuri sva izdanja iz vremena Nezavisne Države Hrvatske; popis školskih zgrada u Beogradu koje je privremeno zauzela vojska; stenografske beleške sa sednice Prosvetnog saveta pri Ministarstvu prosvete DFJ, vođene avgusta 1945; stanje predškolskih ustanova i đačkih domova u Beogradu; pravila Saveza prosvetnih društava i organizacija NR Slovenije; zbrinjavanje učenika i studenata - bivših boraca; popis učenika slovenačke nacionalnosti u Beogradu; školska kampanja za suzbijanje pegavog tifusa; mišljenje o časopisu "Pionirski rukovodilac"; "Platforma za krivičnu odgovornost dece i maloletnika"; izveštaj o radu Doma jugoslovenske dece "Lola Ribar" u Kostelcu-Jihlava (Čehoslovačka); pitanje zadužbine Lazara i Stane Ćuković iz Risna.
Izveštaji o radu Odeljenja za školstvo Ministarstva prosvete DFJ (FNRJ) za septembar, oktobar, decembar 1945. i januar 1946. godine.


vrati se nazad