početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisaoznaka fas. personal. dokum.vrsta personalnog dokumentagodina
108  1 Dosijea A-L  
108  2 Dosijea LJ-R  
108  3 Dosijea  
108  4 Spiskovi osoblja - po preduzećima i strukama. 1948-1950.
108  5 Platni spiskovi. 1947.
108  6 Platni spiskovi. 1949.
108  7 Platni spiskovi