početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 108

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 1

vrsta personalija: Dosijea A-L

godina:

sadržaj: Anotacija: Baranin Dušan.

vrati se nazad