početna pregled podataka pregled personalnih dokumenata fonda
Pregled podataka
Pregled personalnih dokumenata fonda.oznaka fonda: 108

oznaka fascikle: 0

oznaka jed. opisa: 0

oznaka fas. pers. dokumenta: 3

vrsta personalija: Dosijea

godina:

sadržaj: 1. Dosijea osoblja Glavne direkcije savezne industrije motora (S-Ž);

2. Dosijea stranih stručnjaka u Glavnoj direkciji savezne industrije motora (A-Z).


vrati se nazad