početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
334213538 fotografije: J. M. Rod (počasni konzul), Počasni konzulat KJ u Sidneju.
334219555 Dve fotofrafije Alfreda Vajnekranca, jednog od počasnih konzula u Dancigu.
334219556 Sedam (7) fotografija:
2 fotografije Đorđa Vojvodića
1-Petra Vijvodića
1-Antona Polovinea
1-fotografija zgrade generalno počasne agencije u Port Saidu
1-Filip Musić Bej
1-diplome prov. nauke Alberta Strdogo
334220558  1 fotografija počasnog konzula u Talinu, Uema Korela (K.P. Br. 2755/38)
1 fotografija kandidata za počasnog konzula Nikolaja Svetličnog (K.P.br.10402/38)
1 fotografija Vlaha Kugera (K.P.br. 12736/38)
1 fotografija Eugena Lorensona (K.P.br.4039/39)
334220559  1 fotografija Rajendrasineh Singhi-a (K.P.br.20/33)
334220561  1 fotografija zgrade u kojoj je smešten počasni konzul u Dablinu
1 fotografija počasnog konzula Viktora Dejvija
2 fotografije supruge počasnih konzula KJ u Dablinu
334221564 4 fotografije osoblja Počasnog konzulata KJ (KP br.11706/38)
1 fotografija Elišira Ujame, počasnok konzula KJ (KT br.1956/29)
1 fotografija vice konzula KJ Kantaro Ujame (KP br.11706/38)
1 fotografija zgrade gde je smešten ? konzulat u Osami (KP br. 11706/38)
1 fotografija počasnog konzula Elišira Ujame
334221565 2 fotografije (Enzeario Vela i supruga mu Ana)
1 fotografija Džona Robertsona, počasnog konzula KJ u Johanesburgu (KT br.5644/28)
1 foto izveštaj (KP br.316/36)
334222566 1 fotografija Harolda Vuda (Harold W. Wood), kandidata za počasnog konzula KJ u Južnoj Africi (KT br. 5284/20)
334222567 1 fotografija Stjepana Rajmera (KTO br. 9169/28)
3 fotografije (KTO br. 4584/29)
2 fotografije (KTO br. 6789/27)
4 fotografije (KPO br. 6977/32)
2 fotografije (KPO br. 28918/34)