početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
334223569 1 fotografija (KTO br. 7719/28)
334223573 1 fotografija počasnog konzula KJ u Rigi, H.Fajtelberga (KPO br.4146/31)
1 fotografija zgrade počasnog konzulata KJ u Rigi
1 fotografija počasnog konzula KJ u Rigi, H.Fajtelberga (1938)
334223574 3 fotografije Počasnog konzulata KJ u Bejrutu (1938)
334224576 1 fotografija Generalnog konzulata KJ u Budimpešti, Bernarda Pavlinovića (KTO br. 6283/27)
334224577 1 fotografija Džona Agiusa 1927. godine
1 fotofrafija počasnog konzula na Malti John Rosarius Agius-a (KTO br. 4357/18)
1 fotografija radne sobe počasnog konzula na Malti (KTO br. 4357/18)
1 fotografija sekretara počasnog konzulata KJ na Malti, Charles Agius-a (KTO br. 4357/18)
334224578 1 fotografija zgrade u Kazablanci gde je smešten Počasni konzulat KJ (1938)
2 fotografije kabineta Počasnog konzula u Kazablanci (1938)
1 fotografija počasnog konzula KJ, Gij Mezonijea (1938)
1 fotografija sekretara Počasnog konzulata KJ - Paleka Ive (1938)
334224579 1 fotografija Počasnog konzulata u Meksiku Augistin Lagoretta (uz KPO br.560/31)
2 fotografije počasnog konzula u Meksiku, Luke J.Pavlovića (uz KPO br.1629/31)
2 fotografije zgrade počasnog konzula KJ u Hermosilju (KPO br.12323/38)
1 fotografija počasnog konzula KJ Luke Pavlovića (KPO br.12323/38)
1 fotografija sekretara počasnog konzula KJ Luke Vukovića (KPO br.12323/38)
334225580 9 fotografija počasnih konzula KSHS u Nemačkoj (KTO br. 5019/27)
334225581 3 fotografije (Generalni konzulat u Minhenu KPO br. 10732/39)
334226582 3 fotografije (počasni Generalni konzulat u Frankfurtu na Majni iz 1938)
4 fotografije kandidata za počasnog generalnog konzula KJ u Hanoveru (KTO br. 1619/26)
9 fotografija počasnog Generalnog konzulata KJ u Hanoveru (KPO br. 4572/38)