početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
334232600 1 fotografija J.S.Epkina (1922).
334232601 5 fotografija osoblja i zgrade Počasnog konzulata na Trinidadu (1938).
334233606 1 fotografija počasnog generalnog konzula Ivana šajkovića u Helsingforsu (KT br. 6631/27);
2 fotografije dosije Ivan Šajković počasni generalni konzul u Helsinkiju (1940).
334233607 6 fotografija Počasnog konzula KJ u Francuskoj (KT br. 710/28).
334234609 3 fotografije u Počasnom generalnom konzulatu KJ u Bordou (KP br. 9645/36);
3 fotografije u Počasnom generalnom konzulatu KJ u Bordou (KP br. 5441/38);
5 fotografija u Počasnom generalnom konzulatu KJ u Lionu 1938. godine.
334234610 1 fotografija Počasnog konzulata KJ u Avru (KP br. 6691/38);
1 fotografija Počasnog konzulata KJ u Ajačiju (1938);
6 fotografija Počasnog konzulata KJ u Kanu (1938);
2 fotografije Počasnog konzulata KJ u Nantu (1938);
3 fotografije Počasnog konzulata KJ u Nici (1938);
3 fotografije Počasnog konzulata KJ u Tuluzi (KP br. 4573/38).
334235613 3 fotografije Počasnog generalnog konzulata KJ u Amsterdamu (1938):
334235614 1 fotografija Nikole Zlošila (KT br. 2526/28);
2 fotografije Počasni generalni konzulat u Roterdamu (KT br. 7125/28).
334235615 2 fotografije Počasnog generalnog konzulata u Herlenu (KP br. 9408/38).
334235616 3 fotografije Počasnog vice-konzulata u Hagu (1938).