početna pregled podataka pregled fotografija u fondu
Pregled podataka
Pregled fotografija u fondu.oznaka fondaoznaka fascikleoznaka jed. opisafolijacijasadržaj fotografije
3182703780183SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780184SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780185SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780186SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780187SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780188SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780189SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780190SKULPTURA, AUTOR ABD-EL HAMEED HAMDY
3182703780191NEIDENTIFIKOVANA FOTOGRAFIJA (ABD EL-HAMEED HAMDY?)
3182703780192DETALJ SA NEIDENTIFIKOVANE IZLOŽBE