početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
Pregled dosijea firmi i vlasnika firmi u fondu AJ-17
"Ministarstvo industrije Vlade FNRJ".naziv firme (vlasnik firme) tip vreme šifra industrije oznaka fonda oznaka fascikle broj dosijea
Livnica i fabrika armatura - Kula Fpre rataMET17215
“Trio”, preduzeće za izradu spiralnih burgija - Kula Fpre rataMET17216
“Trio”, tvornica burgija i alata - Kula Fposle rataMET17216
“Steko”, tvornica metalne robe - Kula Fpre rataMET17221
“Union”, fabrika metalne robe - Kula Fpre rataMET17222
“Union”, fabrika kovina za konjske opreme i metalne robe k.d. - Kula Fposle rataMET17222
“Vulkan”, tvornica metalne robe - Kula Fpre rataMET17223
“Steko”, tvornica metalne robe - Kula Fposle rataMET17223
“Hristodor”, fabrika metalnih izrađevina - Leskovac Fpre rataMET17224
“Sava”, livnica Radula M. Dedića - Leskovac Fpre rataMET17225