početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 611

naziv ad: Senćansko industrijsko preduzeće a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1922-1941.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1242

broj jedinice opisa: 2226podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 611/1

naziv/sedište: Senta

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 30.03.1930.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.3 - Industrijska akcionarska društva bez oznake grane proizvodnje


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad