početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2447

naziv ad: "Vuna" d.d. za proizvodnju svakovrsne tekstilne robe

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1920, 1922-1925.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1481

broj jedinice opisa: 2465podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2447/1

naziv/sedište: Karlovac

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1922.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XI - XI grana: Tekstilna industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad