početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1279

naziv ad: Delnička trgovačka industrijska družba Harter

sedište ad: MURSKA SOBOTA

godina osnivanja:

godine građe: 1923, 1925, 1928-1930, 1932.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

napomena: dokument. za Križ. ind. d.d.

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1335

broj jedinice opisa: 2319podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1279/1

naziv/sedište: Križevsko industrijsko d.d. - Ljubljana

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do:vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad