početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1109

naziv ad: Delniška družba združenih pivovarni Žalec in Laško

sedište ad: LAŠKO

godina osnivanja:

godine građe: 1908, 1916, 1920, 1921, 1924-1928.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1318

broj jedinice opisa: 2302podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1109/1

naziv/sedište: Ljubljana

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 25.01.1920.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad