početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 109

naziv ad: Beogradska banka

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1900, 1901, 1912, 1913, 1919-1943.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1108

broj jedinice opisa: 2092podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 109/1

naziv/sedište: Narodna akcionarska zadruga - Beograd

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1906.


šifra promene: 109/2

naziv/sedište: Beogradsko tehničko i komercijalno a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 29.09.1943.

datum promene do:vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad