početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 107

naziv ad: Banka Nikola Bošković

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1918, 1920-1937, 1939, 1940, 1943.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1107

broj jedinice opisa: 2091podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 107/1

naziv/sedište: Nikola Bošković izvozno-uvozna a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 10.09.1943.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad