početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
406 387 GŽENEVA
406 387 IGLOBUS (NEDELJNIK)
406 387 IJUGOSLOVENSKA DELEGACIJA ZA SUKCESIJU
406 387 TARHIVSKA GRAĐA
406 387 TBEČKA KONVENCIJA O SUKCESIJI DRŽAVA
406 387 TDEOBNI BILANS FEDERACIJE
406 387 TSUKCESIJA
406 388 AMITROVIĆ ALAKSANDAR
406 388 AZEČEVIĆ MIODRAG
406 388 GJUGOSLAVIJA