početna pregled podataka pregled podataka arhive indeksa nekog fonda
Pregled podataka
Pregled podataka arhive indeksa nekog fonda.oznaka fonda oznaka jed. opisa tip indeksa indeks
406 384 TDEOBNI BILANS FEDERACIJE
406 384 TSUKCESIJA
406 385 ADŽUNOV TODOR
406 385 AHOFMAN HANS
406 385 AOBLAK MARIJA
406 385 APANDŽIĆ MILJENKO
406 385 AZEČEVIĆ MIODRAG
406 385 GBRISEL
406 385 GJUGOSLAVIJA
406 385 IMEĐUNARODNA KONFERENCIJA O JUGOSLAVIJI, KOMISIJA ZA EKONOMSKA PITANJA - GRUPA ZA ARHIVE